Sprekende cijfers.

 

Onlangs sprokkelde de bibliotheeksector weer wat cijfers bij elkaar van de afgelopen jaren en... die willen we jullie natuurlijk niet onthouden. Het telwerk voor 2015 leverde onder meer volgende cijfermatige zekerheden op: Vlaanderen telde in 2015 alvast zo’n 1.450.266 leners waarvan 59 procent vrouwen (YES !) en de bibliotheken totaliseerden een bezoekersaantal van 19.363.510. Hoewel de cijfers voor 2016 nog niet helemaal vaststaan, zullen die vermoedelijk niet veel afwijken van die uit 2015. 


De bibliotheekbezoeker maakte in 2016 stevig gebruik van de catalogus, goed voor zo’n 7.111.340 sessies bij de 294 deelnemende bibliotheken! Mijn Bibliotheek kreeg er dan weer 145.200 nieuwe accounts bij, wat het totale aantal accounts op 604.381 brengt. Alles samen logden deze gebruikers zich meer dan 3 miljoen keer in.

Er is digitaal ook heel wat afgelezen in 2016: er werden zo'n slordige 480.659 artikels geraadpleegd in alle 800 bibliotheken en scholen met een GoPress-abonnement. Bijna 19.000 fundels -vooral prentenboekjes-werden uitgeleend in de deelnemende bibliotheken. 

Voor de catalogus, Mijn Biblioheek en de websites zijn er grote veranderingen op til. Nu al wordt volop gewerkt aan het EBS: het ééngemaakte bibliotheeksysteem, een catalogus-website-mijn bibliotheekmodule op Vlaams niveau en niet langer op provinciaal niveau. Er zit dus nog wat in de mouw !