Boekendienst aan huis op de koffie.Maandagnamiddag werden  onze vrijwilligers van De Boekendienst aan huis, getrakteerd op koffie en taart. Zij ontvingen ook een kleine attentie voor hun belangeloze inzet voor de bib. Zonder hun medewerking zouden heel wat lezers die de bib om één of andere reden niet meer kunnen bezoeken,  verstoken blijven van lectuur. Het bibteam is hen daarvoor bijzonder erkentelijk. Een welgemeende merci aan alle helpende handen en... voeten !