Healing bib


Na de 'bib-doctor' en 'slow-reading' is er nu ook weer meer en meer aandacht voor 'bibliotherapie' ! Een roman kan je troosten, inspireren en inzicht verschaffen. Lezen van fictie verhoogt het empathisch vermogen en doet levensecht voelen. De grenzen van het zelf worden opgerekt en er ontstaat ruimte voor verandering. Literatuur brengt het tegenleven onder woorden, dat wat niet benoemd wordt, maar toch heel aanwezig is en bepalend. Het stelt ons in staat om ons te verplaatsen in een ander iemand zodat we ontdekken dat er meerdere personen in ons kunnen schuilgaan. Allemaal wetenschappelijk ondersteund onderzoek !
Maar diep in hun binnenste wisten onze lezers dat natuurlijk allang, met dè bib als centrum van hun bibliotherapie natuurlijk !
Meer lezen : tijdschrift Opzij in de leeszaal, een standaardwerk eveneens in de leeszaal en het pas bestelde : Kus me, straf me van Marja Pruis.

Iedereen sterft voor zichzelf !


Een boek dat werkelijk niemand ongelezen mag laten is : Alleen in Berlijn, van Hans Fallada. In dit boek : de vertaling van ‘Jeder stirbt für sich allein’, beschrijft de Duitser Fallada het verhaal van Otto en Anna Quangel tijdens de Duitse nazi-periode. Dit verhaal gebaseerd op waargebeurde feiten, schetst het kleine verzet van gewone mensen in een ongewone tijd. Wanneer hun zoon aan het front sterft, reageren de ouders Quangel (Hampel in realiteit) met een kleine verzetsactie. Op kaarten plaatsen beide ouders gerichte boodschappen tegen het nazi-regime en laten die kaarten vervolgens achter in trappenhuizen van woonkzazernes. Dit leidt tot een nerveus kat-en muisspel met de Gestapo. Het boek legt getuigenis af van mensen die ondanks alles, met gevaar op eigen leven, vechten voor hun persoonlijke integriteit. Fallada’s roman nuanceert hierdoor ook de beweringen over de algehele volgzaamheid. Het is een pageturner van formaat. Moet je lezen !

Een boekje met schuim op

Wie met een prachtig verhaal of formidabele inzichten zit, die hij/zij te boek wil stellen, hoeft niet langer te wanhopen. Op Mind the book : de nieuwe vlag waarmee Het andere boek nu uitpakt, zal
de legendarische Espresso Book Machine van Jason Epstein te zien zijn. De machine kan in enkele minuten al een boek drukken. Voor het eerst in België te zien dus met demo door Meester Epstein zelve en dit op zaterdag 5 maart 2011 in de Antwerpse singel. Voor wie echter niet direct inspiratie liggen heeft, kan verder nog op de beurs terecht voor live-acts van Ingrid betancourt, Robert Fisk en Umberto Eco.
Mind the book loopt van 4 tot 6 maart in de Antwerpse Singel en zet vooral non-fictie in de kijker

Selah


‘Iedereen denkt dat jongeren altijd vrolijk door het leven huppelen of met nietszeggende dingen bezig zijn. Dat is zo onwaar !’. Dàt hebben we niet uit onze duim gezogen. Nee, dat staat op pagina 16 van ‘Joepie (nr.6), ,meer bepaald in het interview dat de nu 21-jarige Selah Sue over haar tienerjaren aan de reporter kwijt wilde. Wil je verder lezen over haar Sweet 16, dan kan je dat gerust bij ons in de leeszaal. Haar prachtige cd Raggamuffin kan je natuurlijk òòk bij ons ontlenen.

Boek vs Nieuwe media


Uit een recent participatie-onderzoek van de VUB blijkt in elk geval dat de nieuwe media geen echte boekenvijand zijn. Wie vaak op het net vertoeft, wordt vaak gestimuleerd om een boek ter hand te nemen. Door de toename van boeken-en leesclubs wordt lezen zelfs een toenemende sociale factor.
Bibliotheken doen lezen, lezen doet bibliotheken bezoeken. Zo hebben we het graag.

Digitale week 2011


Tussen zaterdag 26 februari en vrijdag 4 maart 2011, vindt ook in Izegem opnieuw een editie van de digitale week plaats. Die digitale week zal tal van leer- en demonstreersessies bevatten rond alles wat met multimedia te maken heeft. De instructiemomenten zijn allemaal
gratis
en zijn vooral bedoeld voor mensen die nog nooit met computer, mobieltje of aanverwante gewerkt hebben, of die hun primaire kennis hierover eventjes willen bijsleutelen. Een greep uit het aanbod : zelf scannen in de supermarkt, werken met een digitaal fototoestel, facebook, zoeken op internet, werken met e-mail, pc-banking....
De bib doet mee aan de digitale week en voorziet in de bib o.m. een sessie werken met de nieuwe bibcatalogus en de online-databanken. (3 maart 2011).
Geïnteresseerden kunnen bij ons en bij de Leest, waar t.a. de meeste activiteiten doorgaan, een folder met het volledige programma afhalen. Het volledige programma staat ten andere ook op het net. Inschrijven is gewenst en het aantal deelnemers per sessie is beperkt !
Verdere inlichtingen en inschrijvingen : De Leest op nr. 051/337610, aan de balie De Leest of op arnout@deleest.be

Tiny


Op 18 januari 2011 is in alle mediastilte in Doornik Marcel Marlier gestorven. Marlier was de illustrator van de bekende Tiny-boeken. Hij werd 80 en overleed aan de gevolgen van kanker. De Tiny-reeks, waaraan hij zijn medewerking verleende, beslaat nu ongeveer een 60-tal boeken.
Tiny, die ondanks haar wat braaf en afgepoetst imago, steeds in de smaak bleef vallen van menig jeugdig lezertje, blijft nu verweesd achter. Wij gaan in elk geval goed voor haar zorgen.

Over het merkwaardige doorzettingsvermogen van de boekenwurm !


Ja, beste lezers. Laat je vooral niet afschrikken door het intimiderende geraas en gedaas voor ons nummer 20 ! Ondanks alle tumult, blijft er nog steeds een doorgang voorzien naar de ingang en dat zal, mits wat slalomwerk, wel nog even zo blijven. Er is dus nog steeds doorkomen aan. En ja, dat moet ook, want...

... wat er wordt geleverd in dit pand
is meer dan zelfs een kruideniersgigant
ooit aan zijn clientèle kan verstrekken

Hier ligt immers in kasten en in rekken
het kostelijkste voedsel voor de hand
voor thuis alsook voor nuttiging ter plekke:
het zogenaamde hersenproviand.'


( Uit D.van Wissen, "Een boekenwurm is een verstandig beest")
Met dank aan de Boekgrrls