Een boek dat spreekt voor zich.

Over het boek en dan vooral de papieren versie ervan, hebben we al verschillende doodsklokken horen luiden. Er zou minder gelezen worden, er zouden minder boeken gekocht worden. Hier en daar verdwijnt een boekenkast wegens te rommelig, te overbodig of te stoffig. Of de leeshonger richt zich meer en meer op e-books en downloads allerhande. Het woord raakt ondergeschikt aan het beeld. Redenen voor sommigen om het papieren boek maar meteen met het badwater weg te gooien en als oudmodisch af te doen. Terecht ?
 Akkoord, men moet met zijn tijd mee, zoals dat heet en ook wij als bibliotheek investeren nu in e-boeken. Wil dat zeggen dat onze papieren collectie nu op het achterplan komt te staan, geenszins ! Trouwens, het lijkt erop dat het papieren boek ten onrechte al is afgeschreven. Integendeel, het boek is springlevend. Papieren boeken hebben functies en kenmerken die niet door digitale dragers en bestanden te evenaren zijn en... omgekeerd.
Voor de realistische nostalgicus onder ons is er nu een schitterend troostboek: Het boek en het badwater, de betekenis van papieren boeken van Lisa Kuitert. Het onderhoudt je pretentieloos 186 pagina's lang over de troeven van het papier. Al ooit eens nagedacht over de zichtbaarheid van het boek, ook als je het niet aan het lezen bent ?
Over dergelijke minder voor de hand liggende zaken en talrijke andere wetenswaardigheden gaat dit wonderlijke 'papieren boek'. Precies wat je nodig hebt om eens lekker languit in een hoekje te gaan zitten. Het is nu niet omdat de vakantie voorbij is dat we niet even met een boekje, onder welke vorm dan ook, het hoekje kunnen opzoeken.