Geïnteresseerd in de shortlist Libris Literatuur Prijs 2019?

Dit is ze dan, de shortlist met zes kandidaten voor de Libris Literatuur Prijs 2019. De winnaar mag de prijs van 50.000 Euro en een bronzen legpenning in ontvangst nemen op 6 mei. Hierop volgt gegarandeerd een nog betere verkoop en... 'eeuwige' roem.

De genomineerden zijn:
Duimen voor Johan dus! Maar we gokken toch op de moderne Bildungsroman van Pfeijffer. Kom ze alvast voorproeven in de bib!

Het verleden verteld, derde sessie.

Kurt David duikt voor de derde keer het oorlogsverleden in. Deze affiche groter?

De kleine prinses nam de draad weer op.
Deze namiddag gingen de poppen in de bib letterlijk weer aan het dansen. Het Roeselaars draadpoppentheater streek opnieuw neer in de Plantijnzaal en liet weer heel wat jonge toehoorders meegenieten van een spannend theaterstuk. Dit keer deed een kleine prinses haar opwachting. Haar leven ging soms wel eens aan een zijden draadje, maar uiteindelijk kwam ze gelukkig weer op haar voetjes terecht.

Elmer bijt de spits af.
Deze voormiddag startte onze Jeugdboekenmaand met het verteltheater Kreejater. Voor de derde kleuters kwam het prentenboekolifantje Elmer tot  leven. Niets beters dan op zo'n druilige dag als vandaag lekker binnen zitten en getrakteerd worden op een leuk verhaaltje in theatervorm.

Website kampt met performantieprobleem.
Momenteel kan je thuis hinder ondervinden bij het consulteren van onze 'nieuwe website, annex catalogus'. Zo kan het lang duren voor je een item dat je opzoekt effectief vindt. Ook de 'Mijn bibliotheek'-module kan minder goed werken bij momenten. De instanties die het initiatief genomen hebben om de websites over gans Vlaanderen uit te rollen erkennen het performantieprobleem, dat zich niet alleen bij ons stelt maar in alle bibliotheken en zoeken ondertussen om hieraan zo vlug mogelijk te verhelpen. Een beetje jammer dat de start vals mag genoemd worden. We hopen met jullie dat straks alles in orde komt en we eindelijk jullie de service kunnen bieden die van ons verwacht wordt. We houden jullie op de hoogte.

Aandacht voor darmkanker.Sinds een paar jaar is de maand maart ook darmkankermaand. Gedurende gans de maand wordt overal in de wereld en dus ook in Vlaanderen volop aandacht aan de ziekte besteed. Via sensibilisering en acties, van 'shitty-friend' tot stoelgangtest, tracht men de Vlaming bewust te maken van de ernst van de situatie en van een goede preventie. Elke dag vallen immers  5 mensen in Vlaanderen ten prooi aan de ziekte en krijgen naar verluidt 16 mensen per dag het medische verdict te horen. Teveel, veel teveel, volgens artsen; temeer omdat een goede screening  de ziekte al  vroeg kan opsporen. Hoe vroeger ontdekt, hoe groter de overlevingskans. Veel mensen vertrouwen er echter op dat het hen niet overkomt. Slechts de helft van de 55plussers bijvoorbeeld gaan in op de nationale screeningtest. Te weing, dus.
Wij als bib hebben de ernst van gelijk welke ziekte allang onderkend. Daarom bouwen wij ook gestaag verder aan een kleine collectie actuele medische leer-en zelfhulpboeken. Daarin krijgt darmkanker met haar symptomen, verloop,  nazorg en ook patiëntenervaring een belangrijke plaats.