Geïnteresseerd in de shortlist Libris Literatuur Prijs 2019?

Dit is ze dan, de shortlist met zes kandidaten voor de Libris Literatuur Prijs 2019. De winnaar mag de prijs van 50.000 Euro en een bronzen legpenning in ontvangst nemen op 6 mei. Hierop volgt gegarandeerd een nog betere verkoop en... 'eeuwige' roem.

De genomineerden zijn:
Duimen voor Johan dus! Maar we gokken toch op de moderne Bildungsroman van Pfeijffer. Kom ze alvast voorproeven in de bib!

Het verleden verteld, derde sessie.

Kurt David duikt voor de derde keer het oorlogsverleden in. Deze affiche groter?

De kleine prinses nam de draad weer op.
Deze namiddag gingen de poppen in de bib letterlijk weer aan het dansen. Het Roeselaars draadpoppentheater streek opnieuw neer in de Plantijnzaal en liet weer heel wat jonge toehoorders meegenieten van een spannend theaterstuk. Dit keer deed een kleine prinses haar opwachting. Haar leven ging soms wel eens aan een zijden draadje, maar uiteindelijk kwam ze gelukkig weer op haar voetjes terecht.

Elmer bijt de spits af.
Deze voormiddag startte onze Jeugdboekenmaand met het verteltheater Kreejater. Voor de derde kleuters kwam het prentenboekolifantje Elmer tot  leven. Niets beters dan op zo'n druilige dag als vandaag lekker binnen zitten en getrakteerd worden op een leuk verhaaltje in theatervorm.

Website kampt met performantieprobleem.
Momenteel kan je thuis hinder ondervinden bij het consulteren van onze 'nieuwe website, annex catalogus'. Zo kan het lang duren voor je een item dat je opzoekt effectief vindt. Ook de 'Mijn bibliotheek'-module kan minder goed werken bij momenten. De instanties die het initiatief genomen hebben om de websites over gans Vlaanderen uit te rollen erkennen het performantieprobleem, dat zich niet alleen bij ons stelt maar in alle bibliotheken en zoeken ondertussen om hieraan zo vlug mogelijk te verhelpen. Een beetje jammer dat de start vals mag genoemd worden. We hopen met jullie dat straks alles in orde komt en we eindelijk jullie de service kunnen bieden die van ons verwacht wordt. We houden jullie op de hoogte.

Aandacht voor darmkanker.Sinds een paar jaar is de maand maart ook darmkankermaand. Gedurende gans de maand wordt overal in de wereld en dus ook in Vlaanderen volop aandacht aan de ziekte besteed. Via sensibilisering en acties, van 'shitty-friend' tot stoelgangtest, tracht men de Vlaming bewust te maken van de ernst van de situatie en van een goede preventie. Elke dag vallen immers  5 mensen in Vlaanderen ten prooi aan de ziekte en krijgen naar verluidt 16 mensen per dag het medische verdict te horen. Teveel, veel teveel, volgens artsen; temeer omdat een goede screening  de ziekte al  vroeg kan opsporen. Hoe vroeger ontdekt, hoe groter de overlevingskans. Veel mensen vertrouwen er echter op dat het hen niet overkomt. Slechts de helft van de 55plussers bijvoorbeeld gaan in op de nationale screeningtest. Te weing, dus.
Wij als bib hebben de ernst van gelijk welke ziekte allang onderkend. Daarom bouwen wij ook gestaag verder aan een kleine collectie actuele medische leer-en zelfhulpboeken. Daarin krijgt darmkanker met haar symptomen, verloop,  nazorg en ook patiëntenervaring een belangrijke plaats.

To brexit or not to brexit, that's the question?Wat komt er nu uiteindelijk: een Brexit, of geen Brexit? Valt er een deal uit de bus of niet? En zo ja, hoe zal deze er uiteindelijk uitzien? Wordt het een afgezwakte versie, duurt het veel langer dan verwacht? Komt er een nieuw referendum, of gaat alles voor lange tijd de ijskast in? Allemaal vragen waar iedereen wel een antwoord of een mening op kan verzinnen. Niet alleen op het continent maar ook op het eiland zelf groeien intussen de rangen van de BOB's (Bored of brexit). Voor velen onder die categorie nog liever een scheiding dan al dat onafgebroken palaver. In elk geval, geen enkel item waarover recent zoveel inkt is gevloeid als die Brexit, of het moeten de klimaatmarsen zijn. Als thema is de Brexit zelfs doorgedrongen tot de fictie, niet verwonderlijk met al die onthullingen over Cambridge Analytics.
We kozen voor de collectie alvast een aantal interessante boeken uit de brede waaier aan Brexitboeken met bovenaan Het gekroonde eiland van de befaamde Groot-Brittannië-correspondent Ivan Ollevier. Net zo diepgravend in de analyse van de scheiding is ook het boek van Mathijs Siffers: Brexitland, een onverenigd koninkrijk. Dat  Engeland  altijd al een speciaal statuut ten opzichte van het continent heeft willen houden en waarom, komen we te weten na lectuur van Titia Ketelaar: Mind the gap, het Engels gevoel en de vele tegenstellingen in één land. Wil je de zaak nog een beetje spannender maken dan ze al is, grijp dan naar de thriller van Buelens en Vermeiren met de opmerkelijke titel: Het Brussel-syndroom, maakt de Brexit deel uit van een duivels plan? Vooral voor bedrijfsleiders  die veel met het eiland over het kanaal te maken hebben, leveren deze boeken info van onschatbare waarde.  En...mocht je werkelijk de ambitie hebben  om een echte Brexitspecialist te worden, check dan gerust ook ons aanbod tijdschrift-en krantenartikelen in de webacatalogus.