Het EPD in de bib.Vrijdagnamiddag was er in de Plantijnzaal van de bib een gratis infosessie over het EPD (Elektronisch patiëntendossier). In zo'n dossier staan al je persoonlijke medische gegevens. Zo'n digitaal dossier heeft onder meer  het voordeel van centraal beheer en  overzichtelijkheid. Met zo'n dossier hebben zorgverleners meteen de correcte medische info bij de hand en kunnen de verzorging hieraan conform  maken. De infosessie die door de bib werd gefaciliteerd en verzorgd door CM-Roeselare en Bond Moyson werd bijgewoond door een tiental geïnteresseerden; zij werden ingelicht  hoe je toegang krijgt tot je persoonlijk EPD, wat je specifieke rechten zijn rond je dossier en hoe je dit dossier kan beheren. Meer info over EPD vind je in gopress.

Onder de noemer: het hoeft niet altijd...Wereldmannendag 2017 zal in Izegem niet ongemerkt voorbijgegaan zijn. Onder de noemer: het hoeft niet altijd Ladies Night te zijn, kwamen een 40-tal echte mannen zondagvoormiddag samen in de bib om hun mannendag luister bij te zetten. Bij het genot van een streekbiertje konden die onvervalste mannen en die ene occasionele vrouw in de geïmproviseerde 'mancave' op verdieping 1, genieten van Stand-up comedian Lucas Lelie. Eén uur lang vuurde Lucas in zijn gekende nonchalante stijl de ene niet-grensoverschrijdende grap na de andere in de grot af. Wereldmannendag op Izegemse bodem kon niet aangenamer beginnen.

Gopress helpt bij lesvoorbereidingen en nog veel meer...Hebben leerkrachten nood aan digitale kranten en tijdschriften tijdens hun lessen of bij het voorbereiden ervan?  Vanuit deze vraag organiseerden Cultuurconnect en de stuurgroep Collectie onlangs een reeks diepte-interviews en een bevraging, die massaal ingevuld werd. Het doelpubliek: leerkrachten lager en middelbaar onderwijs. In totaal namen 315 leerkrachten deel aan de bevraging, waaronder 25% leerkrachten lagere school, 65% leerkrachten middelbaar onderwijs en 10% leerkrachten volwassenenonderwijs.En wat blijkt?

Ruim 80% van de leerkrachten geeft aan tijdschriften te gebruiken tijdens de lesvoorbereiding en/of tijdens hun lessen.

Om artikels te zoeken maken de meeste leerkrachten gebruik van de afzonderlijke krantenwebsites of websites van de tijdschriften, waarop ze vervolgens een dagabonnement nemen of gebruik maken van het abonnement van de school.
Meteen valt op dat de meest gevraagde titels volledig in het huidige aanbod  van Gopress zitten maar slechts 25% van de leerkrachten gebruikt het digitale krantenarchief van Gopress via het 'Mijn Bibliotheek'-account! En dat is jammer want via dit account kan je onbeperkt de kranten en tijdschriften consulteren tot twee dagen terug en dit allemaal gratis via de webcatalogus van de bib. Ben je dus leekracht en  lid van één of andere bib, maak dan zeker een profiel aan op ‘MIJN BIBLIOTHEEK’ en je krijgt meteen een zee van informatie, waarin je kan duiken om lesvoorbereidingen te maken. Nog geen lid ? Dan kan je bij ons voor 5 euro terecht voor een gans jaar gratis boeken, cd’s, dvd’s, speelgoed en …DUS OOK een schatkamer aan informatie aan huis via ‘Mijn Bibliotheek/gopress-krantenarchief'.En beste leraar, ook voor jouw leerlingen kan dit digitaal archief  een enorme verrijking zijn! Men zegge het voort!

Op naar een nieuw bibliotheeklandschap!
Dinsdag ontving de bib in zaal Meilief een grote delegatie van alle West-Vlaamse bibliotheken, voor de allerlaatste vergadering in provinciaal verband èn voor de voorstelling van een gloednieuw bibliotheeksysteem op Vlaams niveau. Het programma nam de ganse dag in beslag. In de voormiddag kregen we een uiteenzetting van het nieuwe systeem dat binnenkort wordt uitgerold in gans Vlaanderen. Voor ons medewerkers, betekent dit een nieuwe manier van werken met andere bibliotheeksoftware. Voor jullie klanten, zullen bestaande modaliteiten als catalogus, portaal, Mijn bibliotheek, website en blog er anders gaan uitzien en verregaand geïntegreerd worden in een vernieuwd concept. Wie wil zien hoe het nieuwe digitale bibliotheeklandschap dat voor ons ligt er ongeveer zal uit zien, kunnen we doorverwijzen naar dit Nederlandse voorbeeld.

Ook voor ons is dit alles best nieuw en fris. Maar we hebben er het volste vertrouwen in dat het nieuwe systeem  waarmee wij en jullie  binnen een paar jaren  zullen werken een goed en uitgedacht systeem zal zijn.We zullen niet nalaten jullie hier op de hoogte te houden van timing- en opstartmomenten.
Spijtig dat de bijeenkomst ook een minder positief kantje had. De vergadering was ook de laatste door Winob georganiseerd. Het West-Vlaamse Informatie Netwerk Openbare Bibliotheken, opgericht in 1993 was van bij de aanvang een grote steun en toeverlaat voor de West-Vlaamse bibliotheken. Zonder het team van Winob, hun diverse projecten en de financiële impulssubsidies van de Provincie had het bibliotheeklandschap in West-Vlaanderen  er zeker anders en minder progressief uit gezien. We betreuren dan ook dat die steun zal wegvallen en hopen dat wat er in de plaats komt alleszins het niveau haalt van wat we gewoon waren van het Winob-team. Een welgemeende dank aan alle Winob-teamleden van vroeger en nu voor al jullie inspanningen, inbreng en steun!