Altijd anders

Altijd anders

Op naar een nieuw bibliotheeklandschap!
Dinsdag ontving de bib in zaal Meilief een grote delegatie van alle West-Vlaamse bibliotheken, voor de allerlaatste vergadering in provinciaal verband èn voor de voorstelling van een gloednieuw bibliotheeksysteem op Vlaams niveau. Het programma nam de ganse dag in beslag. In de voormiddag kregen we een uiteenzetting van het nieuwe systeem dat binnenkort wordt uitgerold in gans Vlaanderen. Voor ons medewerkers, betekent dit een nieuwe manier van werken met andere bibliotheeksoftware. Voor jullie klanten, zullen bestaande modaliteiten als catalogus, portaal, Mijn bibliotheek, website en blog er anders gaan uitzien en verregaand geïntegreerd worden in een vernieuwd concept. Wie wil zien hoe het nieuwe digitale bibliotheeklandschap dat voor ons ligt er ongeveer zal uit zien, kunnen we doorverwijzen naar dit Nederlandse voorbeeld.

Ook voor ons is dit alles best nieuw en fris. Maar we hebben er het volste vertrouwen in dat het nieuwe systeem  waarmee wij en jullie  binnen een paar jaren  zullen werken een goed en uitgedacht systeem zal zijn.We zullen niet nalaten jullie hier op de hoogte te houden van timing- en opstartmomenten.
Spijtig dat de bijeenkomst ook een minder positief kantje had. De vergadering was ook de laatste door Winob georganiseerd. Het West-Vlaamse Informatie Netwerk Openbare Bibliotheken, opgericht in 1993 was van bij de aanvang een grote steun en toeverlaat voor de West-Vlaamse bibliotheken. Zonder het team van Winob, hun diverse projecten en de financiële impulssubsidies van de Provincie had het bibliotheeklandschap in West-Vlaanderen  er zeker anders en minder progressief uit gezien. We betreuren dan ook dat die steun zal wegvallen en hopen dat wat er in de plaats komt alleszins het niveau haalt van wat we gewoon waren van het Winob-team. Een welgemeende dank aan alle Winob-teamleden van vroeger en nu voor al jullie inspanningen, inbreng en steun!