Portaal met andere hoofding.

Het portaal is met ingang van 26 oktober lichtjes aangepast. De hoofding of header boven de invoerbalk is gekopieerd van de catalogus. Je kunt van daar nu rechtstreeks naar onze nieuwe aanwinsten en contactgegevens, alsook naar je bibliotheekprofiel om te verlengen en te reserveren. Dit om een betere overeenstemming te vinden tussen portaal en catalogus.De kleur is hetzelfde blauw als van de catalogus. Dat houdt verder in dat de tegels op het portaal die vroeger naar de eerste en de laatste zaken verwezen een andere invulling hebben gekregen.
In de komende maanden zullen de gebruiksmogelijkheden van de catalogus ook aangepast en verbeterd worden. We houden jullie bijtijds op de hoogte.