De bib heeft een hart voor je hart.Zaterdag l.l., tussen 10 en 12, kon je leren reanimeren in de bib. Uit onderzoek is gebleken dat veel te weinig mensen in België, in verhouding tot andere landen, weten hoe en wat te doen bij plotseling hartfalen. Omdat de eerste zorgen toedienen, naast onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen, van groot belang zijn bij het overleven van een patiënt is het onder de knie krijgen van eerste hulp quasi onmisbaar voor iedereen. In het kader van 'Restart a heart day' hebben de bibliotheken uit de BROERE-regio, met het kennis-centrum ARhus als motor, hun goed hart getoond en bieden zij een plek aan waar de bewustwording van het probleem concreet vorm krijgt. Vandaar dus die eerste reanimatieworkshop in het hart van onze bibliotheek. De bedoeling is om hartfalen als mortaliteitsfactor zoveel mogelijk uit te schakelen. Voor de bibliotheek is het meteen een concrete stap inzake gezondheidsgeletterdheid. De eerste workshop reanimatie was een samenwerking tussen de bib, ARhus, AZ-Delta, Rode Kruis en  SJKI. Bij deze danken we onze partners van harte voor hun inbreng.