Een tipje van de sluier opgelicht !
Op donderdag 12 september organiseert de stadsbibliotheek in samenwerking met cultuurhuis De Leest een lezing over vrijmetselarij.

Vrijmetselarij stelt zowel een sociaal gebeuren als een levenshouding voor. Het is geen religie en geen praatgroep. Symbolische handelingen en rituelen hebben tot doel de broederband tussen de leden te smeden. Intellectuele en spirituele thema's bieden de vrijmetselaar de mogelijkheid zichzelf te verdiepen tussen passer en winkelhaak.

Vlaanderens meest populaire professor Jean Paul Van Bendeghem praat over één van zijn grootste passies en licht een tipje van de maçonnieke sluier op ...

Donderdag 12 september 2013 om 20.30 u

Cultuurhuis De Leest

Ingang 4 EUR