Stef, Jef en Pana


Inzake tentoonstellingen wordt de bezoeker van de bib in oktober schaamteloos verwend. Naast de kunstenaar in huis, zijn er immers nog 2 exposities in de bib neergestreken : De tentoonstelling met cartoons van Stef Binst in de Erasmuszaal en de expo : Gobelijn vs Panamarenko in de afdeling Jeugd. (beide te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib)
Van 1997 tot zijn plotse overlijden in 2009 was Stef Binst de huisillustrator van de VVBAD. ( Vereniging voor Bibliotheek-Archief- en Documentatiewezen ) Het eerbetoon toont een 40-tal originele portretten waarin het bibwezen prachtig gecartooneerd wordt.
De tweede expo gaat in een zestal panelen op zoek naar de band tussen ‘Jommeke ‘Jef Nys en Panamarenko. Al blijkt deze laatste niet helemaal van die band te zijn overtuigd.
Niemand kan echter ontkennen dat beiden erg veel affiniteit hebben met imaginaire vervoersmiddelen. Vooral deze komen in de expo ruim aan bod. Zo begeleidt een levensgrote replica van Gobelijns grasmobiel deze uitstalling op haar reis. Momenteel vind je hem netjes geparkeerd naast de balie. Bij de tentoonstelling hoort ook een heus educatief dossier waarmee scholen aan de slag kunnen.