Een waardig levenseinde : informatie-avond over euthanasie en palliatieve zorg met Wim DistelmansVrijdag 15 oktober 2010 om 20.00 uur - inkom gratis


Dé pionier voor het recht op een waardig levenseinde in Vlaanderen is ongetwijfeld Wim Distelmans. Op vrijdag 15 oktober geeft hij een lezing in de Izegemse stadsbibliotheek.

Goed vijftien jaar geleden was hij het die in het openbaar durfde te pleiten voor euthanasie en toegaf dat hij het zelf als arts ook al had gedaan wegens ondraaglijk lijden van een patiënt. Wie is die man die zich met zoveel energie inzet voor een betere zorg voor mensen in hun laatste levensfase? Maakt die dagelijkse confrontatie met ziekte en dood hem niet bang? En waar blijft hij zijn vechtlust vandaan halen?

Op de lezing zal hij de onderwerpen euthanasie en palliatieve zorg zo praktisch mogelijk toelichten: wat er al dan niet mogelijk is binnen de huidige juridische context, het hoe en waarom van de wilsbeschikking en de wijze waarop euthanasie kan worden uitgevoerd. Over deze materie publiceerde hij ook het boek "Een waardig levenseinde".

Dr. Wim Distelmans is professor palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Behalve zijn praktijk in het ziekenhuis en zijn betrokkenheid bij de opleiding van artsen is hij – sinds de euthanasiewet op 22 september 2002 ons land in werking trad – voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Hij is ook de promotor van het Dagcentrum ‘Topaz’ van het UZ Brussel te Wemmel waar terminale zieken professioneel worden omringd en met de hulp van vrijwilligers, op hun weg naar het einde, worden begeleid.

Na de lezing is er eveneens gelegenheid tot vraagstelling door het publiek. De inleiding wordt verzorgd door kamerlid Myriam Vanlerberghe, zelf zeer goed thuis in de materie en auteur van diverse wetsvoorstellen in die context.