Enquête loopt af...De grootschalige bibliotheekenquête loopt deze week af. Volgens de gegevens waarover wij nu beschikken was die bevraging een groot succes: rond de 47.000 mensen  over gans Vlaanderen vulden de formulieren online of op papier in. In het raam van dit onderzoek werden ook  iets meer dan 3.000 leden van onze bibliotheek  bevraagd en daarvan respondeerde ongeveer een zesde, wat aanzienlijk is, gezien vooral de omvang van het vragendossier. De gegevens worden nu verwerkt en tegen eind dit jaar moet er een resultaat zijn, globaal en per bibliotheek. Het spreekt voor zich dat we jullie hiervan zeker op de hoogte zullen houden, misschien nog voor de klassieke media over de rapportinhoud zullen beschikken. Benieuwd of er grote veranderingen zullen zijn met de vorige editie, alweer 14 jaar geleden? We hopen alvast dat we jullie vertrouwen nog altijd waard zijn. Mogen we, bij deze weg, iedereen nog eens van harte danken voor het meewerken aan het onderzoek? Wie  zich trouwens hiertoe geroepen voelt, kan de vragenlijst nog vlug invullen, want de deadline is pas zondagmorgen.  🙋