Alle zielen.
1 en 2 november zijn traditioneel dagen waarop even stilgestaan wordt bij al wie ons de afgelopen jaren verlaten hebben. Het is slechts één van de herdenkingsmomenten en plechtigheden, naast de vele andere. Maar alle hebben ze met mekaar gemeen dat het een periode van rouw en verwerking is. Heel wat mensen vinden daarbij steun bij familieleden en vrienden. Goed onderbouwde boeken van deskundigen of neergeschreven ervaringen kunnen een grote troost bieden. Dat vermag ook goede poëzie.
Rouwen is een proces waar veel bij komt kijken en die veel vergt van de emotionele krachten van de mens. Over dat rouwproces hebben we een grote collectie in de aanbieding, zowel wat fictie als non-fictie betreft.
Onlangs kochten we specifiek als hulp bij rouwverwerking het boek : Zonder afscheid, als het verkeer je gezin breekt van Wim Geysen. Het boek is de neerslag van een reeks pakkende gesprekken dat de auteur voerde met nabestaanden van vaak heel jonge verkeersslachtoffers. Ook dit jaar brachten we het boek van Marieke Poelman in onze collectie onder. Door een vliegtuigramp in Tripoli raakte Marieke haar ouders kwijt. Hoe zij daarmee omging heeft zij nuchter en zakelijk maar daarom niet minder invoelbaar neergeschreven in Alles om jullie heen is er nog. Eveneens van 2015 is er de dichtbundel van Nicola Poëma : Heimwee naar de toekomst. Voor kinderen die rouwen is er trouwens een aparte inleefselectie.
Naast 1 en 2 november als rouwmomenten is sedert een aantal jaren ook een nieuw fenomeen vanuit vooral de Angelsaksische wereld komen overwaaien : Halloween. Geen item of we kunnen er een bibliotheek tegenover stellen. Elk spookje of heksje die daar het fijne van wilt weten, verwijzen we naar : Een jaar vol feesten, oorsprong, geschiedenis en gebruiken van de belangrijkste jaarfeesten. Zo nemen we al meteen een aanloop naar het feestgedruis op het einde van het jaar.