Aandacht voor ongeletterdheid !Van 7 tot 14 september vragen de Centra voor Basiseducatie weer de aandacht voor de hoge graad van ongeletterdheid die er nog in Vlaanderen is. De ganse week zijn er overal in onze gemeenschap activiteiten om de focus te richten of te houden op een probleem dat blijkbaar moeilijk op te lossen is. Wereldwijd en in Vlaanderen blijft de graad van ongeletterdheid groot, ook bij een categorie van de bevolking waar men dat minst verwacht, namelijk de jongeren. Bibliotheken, en onze bibliotheek bij uitstek, zijn altijd een trouwe partner van de Centra geweest. Ongeletterdheid en ontlezing zijn dan ook altijd één van onze prerogatieven geweest. Daarom houden wij sinds jaar en dag een speciale collectie uit de Wablieft reeks aan, speciaal voor die doelgroep. WIj vinden het dan ook maar normaal dat we hier nog wat digitale ondersteuning aan de inspanningen van de collega's Basiseducatie verlenen.