Bib tekent present op eerste editie Pedagogische Studiedagbeurs
Woensdag 25 mei organiseerde de Stad Izegem een pedagogische studiedag voor de Izegemse lagere scholen. Op die dag werd het globale educatieve pakket aan het onderwijzend personeel voorgesteld. Het was de eerste keer dat dit in het kader van een beursgebeuren plaats vond. Elke ondersteunende instelling bij de stad die op één of andere manier een aanbod naar de scholen heeft, betrok op de beurs in Art'Iz een standje en kon zijn werking voorstellen in een werkwinkel. Op die manier konden de scholen kennis maken met het pedagogisch aanbod van de stad en daarop hun eigen jaarprogramma afstemmen. Ook de bib was daar natuurlijk aanwezig en maakte van de gelegenheid dankbaar gebruik om haar omstandig dienstenpakket toe te lichten.