De vele gezichten van het terrorisme.Terrorisme kent vele gezichten. Vrijdag 13 november zal voor eeuwig een zwarte dag zijn voor de lichtstad Parijs. Het is al de tweede keer dat de stad getroffen wordt door een aanslag op haar burgers. In de nasleep van het gebeuren werd er druk gefacebooked en getwitterd. Meningen en opinies werden geuit en gedeeld. Virtuele Franse vlaggen verschenen op menig profiel. Standpunten werden ingenomen naarmate de contouren van het drama meer en meer zichtbaar werden.
Op zich is terrorisme van alle tijden. Wie herinnert zich niet in de jaren 70 en 80 de Baader Meinhof groep, Rote Armee Fraktion, CCC, Bende van Nijvel? GIA.... ?
Via verschillende bronnen wordt de bevolking aangespoord om kalm te blijven en zich niet te laten intimideren. Een instrument die hierbij van groot nut kan zijn is kennis en informatie. Weten wat terrorisme inhoudt, wat het was en wat het nu is, kan een hulp zijn voor iedereen die met vragen zit en meer wil weten over achtergronden, ontwikkelingen en countering van het fenomeen. Volgens de kaart hierboven is het terrorisme wereldwijd trouwens afgenomen. Het blijft dus noodzakelijk om steeds de dingen in een ruimer perspectief te zien. De bibliotheek biedt je in elk geval de mogelijkheid om je daarin tenvolle te ondersteunen.